Afbeelding
Foto: Freepik

Het KLIC als cruciale speler in ondergrondse infrastructuur

6 december 2023 om 17:30 Partnercontent

Het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) speelt een onmisbare rol in het beheer en de veiligheid van de ondergrondse infrastructuur in Nederland. Als onderdeel van het Kadaster biedt het KLIC essentiële informatie over de ligging van kabels en leidingen, wat van cruciaal belang is voor iedereen die graafwerkzaamheden uitvoert.

Ontstaan en doel van het KLIC
Het KLIC werd opgericht om graafschade aan ondergrondse kabels en leidingen te voorkomen. Door een centraal punt te bieden waar informatie over ondergrondse infrastructuren kan worden verkregen, draagt het KLIC bij aan de veiligheid en efficiëntie bij bouw- en graafprojecten. Dit is niet alleen belangrijk voor bouwbedrijven en nutsvoorzieningen, maar ook voor overheidsinstanties en particulieren.

Werkwijze van het KLIC
Bij het plannen van graafwerkzaamheden is het verplicht om een KLIC-melding te doen. Na zo’n melding verstrekt het KLIC gedetailleerde kaarten waarop de locaties van kabels en leidingen in het betreffende gebied staan aangegeven. Deze informatie helpt graafbedrijven om schade aan ondergrondse infrastructuur te voorkomen, wat cruciaal is voor de veiligheid en om dure reparaties en onderbrekingen van diensten te voorkomen.

Duurzaamheid en milieubescherming
Een belangrijk aspect van het werk van het KLIC dat vaak over het hoofd wordt gezien, is de bijdrage aan duurzaamheid en milieubescherming. Door nauwkeurige informatie te bieden over de locatie van ondergrondse infrastructuren, helpt het KLIC bij het minimaliseren van onnodige graafwerkzaamheden, wat resulteert in minder verstoring van de bodem en het omliggende milieu. Deze aanpak draagt bij aan de vermindering van de ecologische voetafdruk van bouw- en onderhoudsprojecten, waardoor het KLIC een onverwachte maar waardevolle bondgenoot wordt in het streven naar een duurzamere toekomst.

Technologische innovaties
Met de voortdurende technologische vooruitgang verbetert het KLIC zijn diensten voortdurend. Het gebruik van GIS (Geografische Informatie Systemen) en de integratie van digitale mapping technologieën zorgen ervoor dat de informatie die het KLIC verstrekt nauwkeuriger en toegankelijker is dan ooit tevoren.

Juridische context
In Nederland is het wettelijk verplicht om een KLIC-melding te doen voor het starten van graafwerkzaamheden. Deze wettelijke vereiste benadrukt het belang van het KLIC in het beschermen van ondergrondse infrastructuur en het voorkomen van ongevallen en schade.

Toekomst en uitdagingen
De toekomst van het KLIC ligt in de verdere integratie van technologie en het vergroten van de nauwkeurigheid van ondergrondse infrastructuurdata. Een uitdaging blijft echter het up-to-date houden van deze data, gezien de voortdurende ontwikkelingen en aanpassingen in de ondergrondse infrastructuur.

Het KLIC is een essentiële schakel in de bescherming en het beheer van de Nederlandse ondergrondse infrastructuur. Door nauwkeurige informatie te verstrekken aan iedereen die graafwerkzaamheden uitvoert, speelt het een sleutelrol in het voorkomen van schade en het waarborgen van de veiligheid. Met de voortdurende ontwikkelingen op technologisch gebied zal het KLIC blijven evolueren om deze belangrijke functie te blijven vervullen.

advertentie
advertentie