Afbeelding
Foto: GettyImages

3 interessante subsidies die je als mkb’er kunt aanvragen

25 september 2023 om 19:50 Partnercontent

Mkb’ers spelen een belangrijke rol in de Nederlandse economie, in het bijzonder omdat ze vaak voor werkgelegenheid zorgen. Bij ondernemen komt natuurlijk risico kijken, maar dat wil niet zeggen dat je er als mkb’er altijd helemaal alleen voor staat. We bespreken drie interessante subsidies die je als mkb’er zou kunnen aanvragen.

SLIM-regeling
SLIM staat voor ‘Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen’. Deze SLIM-regeling is gericht op het gehele mkb. Alle mkb’ers die meer willen inzetten op scholing en een leven lang ontwikkelen in hun organisatie, kunnen een SLIM subsidie aanvragen. De SLIM-regeling is breed inzetbaar. Concreet is hij toe te passen wanneer je als mkb’er je onderneming wilt doorlichten om een opleidings- of ontwikkelplan te realiseren dat de scholingsbehoefte vanuit het bedrijf inzichtelijk maakt. Maar ook voor het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen je werknemers. Daarnaast is de SLIM-regeling te gebruiken voor het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding en het ontwikkelen of invoeren van een methode die jouw werknemers stimuleert om hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens hun werk.

MIT-subsidie
De MIT-subsidie, die voluit de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren heet, is zoals de naam al suggereert gericht op het stimuleren van innovatie. Hij is onder te verdelen in drie verschillende onderdelen. Ten eerste is er de MIT-subsidie voor haalbaarheidsprojecten. Deze is bestemd voor mkb’ers die graag de technische en economische risico’s van een beoogd innovatieproject in kaart willen brengen. Dan kan er ook nog een MIT aanvraag gedaan worden voor samenwerkingsprojecten. Deze is bedoeld voor mkb’ers die met elkaar samenwerken in het kader van de vernieuwing of ontwikkeling van een product, dienst, of productieproces. Als laatste zijn er de MIT-kennisvouchers. Deze kun je als mkb’er inzetten als je een kennisvraag hebt over die vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Je moet dan wel die vraag laten beantwoorden door een kennisinstelling.

Eurostars 3
Als je op Europees niveau met innoverende ideeën aan de slag bent als mkb’er, kun je mogelijk een beroep doen op Eurostars 3. Dit is een Europees innovatieprogramma dat opgestart is vanuit het initiatief van EUREKA en de Europese Commissie. Het programma geeft financiële ondersteuning aan projecten via de nationale overheid van deelnemende landen. De subsidie is bedoeld om in het bijzonder kleine bedrijven te helpen om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. De bedoeling is om daarmee de tijd te verkorten die het kosten om van een idee tot een product, proces of dienst te komen en om de technische risico’s te verkleinen. De projectduur moet dan ook 36 maanden of korter zijn.

Dit zijn slechts enkele van de beschikbare subsidies op Nederlands en Europees niveau die gericht zijn op het mkb. Veel subsidies zijn gericht op innovatie, maar ook voor duurzame maatregelen bestaan subsidieregelingen die voor mkb’ers goed van pas kunnen komen. Het is dan ook zeker de moeite waard als je plannen op een van deze gebieden om je te verdiepen in de mogelijkheden die er bestaan voor financiële ondersteuning. Het is immers zonde om er géén gebruik van te maken als je er wel voor in aanmerking zou komen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie