Anneke Dubbink (PvdA) tijdens de raadsvergadering van dinsdag 14 maart.
Anneke Dubbink (PvdA) tijdens de raadsvergadering van dinsdag 14 maart. Annette Stolk

Budget U-pas verandert: verhoging volwassenen, verlaging kinderen

17 maart 2023 om 10:45 Overig

HOUTEN Het budget op de U-pas gaat veranderen. Voor volwassen wordt het te besteden bedrag van 100 verhoogd naar 130 euro. Voor kinderen wordt het bedrag verlaagd van 225 naar 100 euro. Het college van B&W verwacht dat deze wijziging een aanzienlijke stijging zal bewerkstelligen van het gebruik door volwassen van de U-pas. Kinderen moeten meer gebruik gaan maken van bestaande regelingen via Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Annette Stolk – de Vries 

Oppositiepartijen D66, GroenLinks, CDA, PvdA en ChristenUnie konden zich niet vinden in dit budget neutrale voorstel van het college (ITH, NatúúrlijkHouten, VVD, SGP). De wijzigingen kunnen budgetneutraal doorgevoerd worden, omdat het budget voor kinderen wordt verlaagd. Daar waar het college vindt dat dit meer recht doet aan het karakter van de U-pas (,,Er is een breed en uitgebalanceerd kindpakket via Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur beschikbaar”), spreekt de oppositie van betutteling, toenemende regeldruk, drempel verhogend en karigheid.

OPPOSITIE

Robert Pelleboer (CDA): ,,Door deze wijzigingen moeten meerdere potjes aangesproken worden, terwijl de U-pas ingezet kan worden waar je maar wil.” Ook vond hij de beschikbare bedragen in vergelijking met omliggende gemeenten aan de lage kant. Anneke Dubbink (PvdA) vond de voorgestelde wijzigingen betuttelend: ,,Veel inwoners van Houten willen zelf de besteding van het geld kunnen regelen en niet eerst langs Stichting Leergeld moeten.” David Jimmink (GroenLinks) stelde dat uitkeringen door landelijk beleid structureel te laag zijn. Hij pleitte voor het opstellen van een visiedocument armoedebeleid. Ook Jaap Staman (D66) miste in het raadsvoorstel de juiste onderbouwing voor de gemaakte keuzes.

ONEENS

Wethouder Sander Bos (VVD) was het met de geuite kritiek niet eens. ,,We zetten juist een plusje bij op de U-pas. We werken aan een nieuwe sociale koers waarbij incidentele regelingen worden omgezet naar structurele regelingen.” De wethouder wil daarbij meer inzetten op de kennis en kunde van Stichting Leergeld. ,,Zij zijn de poort naar de diverse mogelijkheden, zij kennen beter de weg. Daarbij is het aan de gemeente om te zorgen voor een goede communicatie.” Over een jaar wil de wethouder kijken of het beoogde bereik en gebruik van de U-pas ook daadwerkelijk is bewerkstelligd.

AANGENOMEN 

De coalitiepartijen steunden hem hierin waarmee het raadsvoorstel werd aangenomen. Daarmee werd ook de inkomensgrens voor de U-pas verhoogd van 110% naar 120% van het wettelijk sociaal minimum. Ook werd unaniem door de gemeenteraad een motie aangenomen waarbij wordt aangedrongen op uitbreiding van het aanbod voor het gebruik van de U-pas.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie