Marjan Boonzaaijer
Marjan Boonzaaijer D66 Houten
column

Voor een leefbare wereld, hier en verder weg

Opinie Raadspraat

Natuurlijk wisten we het al lang. Want wetenschappers wijzen ons er al decennia op. De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt, de grond en lucht vervuilen. Van alle inheemse flora en fauna die Nederland in 1900 rijk was, is nog maar 15 procent over. In Europa overlijden elk jaar honderdduizenden mensen door luchtvervuiling.

Maar nog nooit zijn de gevolgen zo voelbaar geweest. Herinnert u zich afgelopen zomer nog? Grote delen van Limburg, Duitsland en België overstroomden en meer dan 220 mensen overleefden dit niet. En dan deze zomer: extreme hitte teisterde Europa. Branden in Zuid-Europa legden een half miljoen hectare natuur in de as. In Pakistan zijn ruim dertig miljoen mensen getroffen door grote overstromingen. In Somalië lijden miljoenen mensen onder de ergste droogte in veertig jaar. Madagaskar kampt met extreme hongersnoden. Honderdduizenden mensen vluchten voor ondervoeding en uitdroging.

Houten wil in 2040 energieneutraal zijn, dat wil zeggen dat we alle energie die we verbruiken, lokaal duurzaam opwekken, zodat we minder CO2 uitstoten. Een ambitie waarvan de noodzaak steeds duidelijker wordt. We moeten hiervoor niet alleen energie te besparen, maar ook de weg vrijmaken voor opwek van groene energie met zonnevelden en windmolens, ook in onze gemeente.

Natuurlijk staat niet iedereen te juichen bij een zonneveld of windmolen. Net als de aanleg van een weg, spoor of bouw van woningen doet dit iets met de leefomgeving van direct omwonenden, hoeveel aandacht er ook is voor een zorgvuldige en verantwoorde inpassing.

Maar toch, we moeten doen wat nodig is. Samen met de andere partijen en samen met Houtense organisaties zal D66 Houten zich hiervoor inzetten. Voor een leefbare wereld, hier en verder weg.

Marjan Boonzaaijer, D66 Houten

advertentie
advertentie