Kas VIsser
Kas VIsser D66
column

Hoe is het nou om als jongvolwassenen aan te sluiten bij de lokale politiek?

Opinie Raadspraat

Je ziet steeds vaker in de media voorbij komen dat jongeren steeds minder geïnteresseerd raken in de politiek en dan vooral de lokale politiek. Maar hoe is het nou echt om je als jongvolwassenen bij een lokale fractie aan te sluiten?

Mijn naam is Kas Visser, ik ben 19 jaar oud, student en commissielid voor de D66 Houten fractie hier in de gemeente. Ik doe dit ‘werk’ nu al een paar maanden, maar ik ben pas sinds afgelopen mei officieel commissielid. Als commissielid van een lokale fractie houd je je vooral bezig met het verdiepen in bepaalde zelfgekozen dossiers, om een goed onderbouwde mening te vormen en op die manier de raadsleden van de fractie te ondersteunen met het maken van goede besluiten en het indienen van amendementen.

Voor ik deel uitmaakte van de fractie was ik actief binnen de jongeren organisatie van D66, de Jong Democraten. Ik had hiervoor gekozen omdat ik het meest achter het gedachtegoed stond van de partij, over iedereen vrijlaten, maar niemand laten vallen. Vanuit de JD werd ik gevraagd of ik deel uit kon maken van mijn lokale fractie, omdat daar nog mensen werden gezocht. Ik heb er toen voor gekozen om eerst een aantal fractie vergaderingen bij te wonen, waar ik de leden van onze fractie heb leren kennen.

Waarom zou je als jongvolwassenen je bij een lokale fractie aansluiten? Ik heb veel leuke dingen meegemaakt met onze fractie, door mooi en slecht weer. Ik zal nooit meer vergeten hoe het was om op de verkiezingsmarkt te staan, hard ik met Marcel onze fractievoorzitter heb gelachen, of hoe ik met Jaap samen naar jeugdcentrum Enter ging.
Het is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, maar het is belangrijk dat iedereen zich vertegenwoordigd voelt in een gemeenteraad, daarnaast is het in mijn mening een mooie manier om bij te dragen aan de gemeenschap.

Kas Visser, commissielid D66

advertentie