Tijm Corporaal
Tijm Corporaal GroenLinks
column

Afstand nemen, best lastig

Opinie Raadspraat

Tijdens de vakantieperiode neemt de politiek even afstand door geen raadsbijeenkomsten te organiseren. Belangrijk, want met een weer opgeladen accu zijn we veel beter in staat om het goede gesprek te voeren, naar elkaar te luisteren en de juiste beslissingen te nemen.

Even afstand nemen is echter niet voor iedereen mogelijk of vanzelfsprekend. Zo zijn er ook in Houten nog steeds veel mensen met een kleine beurs; al dan niet als gevolg van de coronacrisis. Ook zijn er veel Houtenaren, waaronder in onze eigen fractie, die vanwege familieomstandigheden of de gezondheid van henzelf of naasten, geen vakantie konden nemen.

Voor de inwoners die boven Domino’s Pizza aan het Rond woonden, nam de zomerperiode een verschrikkelijke wending. Door de gevolgen van de uitslaande brand moesten zij hun woning verlaten. Graag wens ik hen vanaf deze plek veel sterkte toe, met de wens dat zij spoedig terug kunnen keren naar hun vertrouwde stek.

Maar ook het rondwarende coronavirus leidt tot leed. Afstand nemen? Veel mensen zijn druk met afstand houden, omdat zij kwetsbaar zijn of anderen willen beschermen. En dat afstand houden blijkt steeds lastiger, terwijl het nog steeds belangrijk is om voorzichtig te blijven. 

Gelukkig waren er ook veel mensen met wie het goed ging; zij konden zich inzetten voor Houten(aren). Zo kon er ondanks de coronacrisis en dankzij de creativiteit en inzet van vele vrijwilligers toch gefladderd worden. van Houten&co organiseerde een ongekend groot aantal zomeractiviteiten voor jongeren. En samen met een groep ambtenaren werkte onze wethouder Hilde de Groot stevig door aan nieuwe beleidsplannen voor zonnevelden en meer biodiversiteit in Houten. Ook merkten we dat veel inwoners zich volop bekommeren om de toekomst van Houten. Op het concept voor de Ruimtelijke Koers – over de groei van Houten tot 2040 - zijn veel reacties binnengekomen. Daaruit blijkt een grote betrokkenheid. Dit najaar gaan we– op veilige afstand! - over deze onderwerpen in gesprek en in debat.

Ik wens u en uw naasten graag een goed najaar toe. Laten we ook de komende maanden naar elkaar omkijken én elkaar nabij zijn. Zolang als nodig op 1,5 meter afstand, dat dan weer wel…

Tijm Corporaal

Fractievoorzitter GroenLinks

houten@groenlinks.nl

advertentie