Uniek; aanleg nieuw bos Langbroek en Leersum

21 sep, 09:09 Natuur en milieu
Staatsbosbeheer
De blauwe percelen worden aangeplant met nieuw bos
De blauwe percelen worden aangeplant met nieuw bos

WIJK BIJ DUURSTEDE Aan weerszijden van de Gooijerdijk, ten zuidwesten van landgoed Broekhuizen, worden twee percelen nieuw bos aangeplant. Dat is behoorlijk uniek. Staatbosbeheer wil door meer bos aan te planten een bijdrage leveren aan het Klimaatakkoord en zo zorgen voor opslag van CO2. Het gebied maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland en is 24 hectare groot; 18 hectare hiervan wordt nieuw bos.

Boswachter Chris Hartman noemt het uniek: ,,Sinds 1980 is het niet veel meer gebeurd, dat er in Nederland bossen worden aangeplant. Staatsbosbeheer kwam op dit idee naar aanleiding van de Landelijke Bos Strategie, waarin het uitgangspunt is om het bosareaal uit te breiden. De opdracht is met 5000 hectare per provincie. Als Staatsbosbeheer willen we hier een rol in spelen. In de provincie Utrecht echter is de ruimte zeer beperkt. Historisch en landschappelijk gezien is dit de beste en de grootste plek in de provincie Utrecht.”

De beide percelen grasland worden in 2023 en 2024 aangeplant. Samen goed voor 52.000 bomen en struiken, waarvan 48.000 bomen. In 2023 wordt gestart met het Langbroekse deel dat ten zuiden van de Gooijerdijk..