Links Margot en rechts Marije, beide geestelijk verzorger in Houten
Links Margot en rechts Marije, beide geestelijk verzorger in Houten Irene van Valen

Centrum voor Levensvragen: Levensvragen zijn van alle tijden

Maatschappelijk

HOUTEN Heeft u als vijftigplusser of ernstig zieke vragen waar geen pasklaar antwoord op is en wilt u daarover praten? Dan kunt u praten met een geestelijk verzorger van Centrum voor Levensvragen (CVL). Zij bieden u een luisterend oor. In de regio Utrecht-Zuid/Lekstroom werkt het centrum met tien geestelijk verzorgers voor inwoners uit Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vianen en Lopik. Zij werken vanuit verschillende achtergronden en geloofsovertuigingen. In Houten werken Marije Vermaas en Margot Mulders, maar vraag gerust om een andere verzorger als die beter bij u past.

Irene van Valen

Waarvoor heb ik geleefd? Heb ik mijn tijd goed besteed? Wat is voor mij van waarde? Wat overkomt ons met de coronacrisis en hoe kon het dat verzorgingshuizen sloten? Wat heb ik te zeggen over mijn eigen leven? Het stellen van dit soort levensvragen is van alle tijden en wordt sterker bij ernstige ziekte, eenzaamheid en overlijden. De huidige coronacrisis is de reden dat mensen meer vragen stellen en erover willen praten. ,,Levensvragen zijn trage vragen. Er zijn geen pasklare antwoorden op”, zegt Marije. ,,Wij kijken naar wat voor iemand belangrijk is om verder te kunnen en zoeken de diepere laag.” Soms kunnen levensvragen in de ogen van een ander onbenullig zijn. Stel dat iemand uit een coma ontwaakt en vraagt waarom niemand zijn nagels verzorgde? Zijn zorg is hoe mensen hem zagen liggen, waar de anderen belangrijk vonden dat hij wakker werd.

SUBSIDIE Twee jaar geleden is er een subsidie toegekend om mensen te helpen bij hun levensvragen en om mensen bij te staan nadat zij hoorden dat zij ongeneeslijk ziek zijn. Deze subsidieregeling loopt in ieder geval tot 2022 en ligt aan de basis van het CVL. Het is een onderdeel van het ‘Waardig ouder worden manifest’, waarbij de regering wil investeren in ouderen en ernstig zieke mensen, ernstig zieke kinderen en hun naasten. Marije en Margot werken vanuit het CVL in Houten.

MOTTO In Houten is eenzaamheid een punt van zorg. Soms helpt het als iemand actief deel gaat nemen aan activiteiten. ,,Het probleem kan echter op een ander niveau liggen”, stelt Marije. Iemand kan na zijn pensionering verhuizen en daarmee zijn netwerk kwijtraken, waardoor eenzaamheid gemakkelijker ontstaat. Iemand kan zich afvragen voor wie hij nog belangrijk of nodig is? ,,Dat is existentiële eenzaamheid waarbij het gaat om wie je bent; welke betekenis je hebt en wie nog op je zit te wachten? Het gaat om jouw betekenis en of jij je gewaardeerd voelt. Dat hangt samen met de kwetsbaarheid door leeftijd. Als niet alles meer kan, moeten anderen naar je toe komen.” Met van Houten&co wordt daarom samengewerkt in het project MOTTO, waarvan Margot de coördinator is. Vrijwilligers bezoeken hierbij ouderen thuis om met hen in gesprek te gaan en te begeleiden bij levensvragen. Deze gesprekken zijn geheel kosteloos. Het CVL ondersteunt dit initiatief met trainingen voor vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn. Dat wordt mede bekostigd door het Oranje Fonds. Vrijwilligers vinden hier meer informatie: www.centrumvoorlevensvragen.nl/utrechtzuid.

VEILIG Voor Marije is het belangrijk dat iemand zich gehoord voelt. Soms kunnen ouderen zich door berichtgeving in de media zelfs tot last of overbodig voelen. Belangrijker is te weten hoe iemand deze tijd ervaart, hoe het leven kwaliteit behoudt en hoe iemand het levenseinde vorm wil geven? ,,Wij bieden een veilige setting om te ontdekken wat van belang is, zonder behandelplan. In onze gesprekken ligt geen druk. Dat vinden mensen fijn. Wij helpen de waarde en betekenis van iemand ontdekken, juist in kwetsbaarheid. De gesprekken zijn vertrouwelijke en vinden plaats in de veilige thuisomgeving. Wij stellen ons dienstbaar op aan het geloof of de overtuiging van de ander.”

RITUEEL Marije is opgeleid tot geestelijk verzorger en ontwikkelde jarenlang materialen rondom zingeving en ouderen, zoals een toolbox om actief en in gesprek met elkaar op een dieper niveau te praten. Sinds januari is ze bij CVL betrokken. ,,Ik kom bij mensen thuis. Dat is belangrijk, want mensen wonen langer thuis.” De kracht van luisteren zit niet in het bedenken van oplossingen, maar door verdriet er te laten zijn. Dat biedt opluchting. Het is goed om aan verdriet of afscheid een ritueel te koppelen. Maak een kistje voor spullen en begraaf die of plant een boom. Daarmee krijgt verdriet een plek. Het is belangrijk dat mensen in vertrouwen hun vragen delen, want door er niet over te praten wordt het groter. ,,Het raakt mij dat angst en schaamte mensen eenzaam maakt. Het verhindert mensen om in vrede met zichzelf te leven. Door te delen ervaart iemand opluchting en kan verder. Delen geeft rust.”

advertentie