De veiling rond de opening in 1967
De veiling rond de opening in 1967 Fotograaf onbekend, collectie RHC Zuidoost Utrecht

De veiling van Houten

4 juli 2018 om 07:24 lokaal Houten Toen

Veel inwoners hadden land of een boomgaard

Frank Magdelyns

Veertig jaar geleden hield de fruitveiling van Houten haar laatste veilingdag. Daarmee sloot na ruim een halve eeuw de grootste fruitveiling van de provincie. Peter de Klein woonde in zijn jeugd naast de veiling en kwam er vaak.

De Houtense Veiling en omstreken werd in de jaren 20 van de vorige eeuw opgericht. Inwoners hoefden niet langer meer op straat voor de kerktoren te handelen. Tientallen jaren stond deze veiling aan de Lobbendijk op de plek waar nu de Kostersgang is. Peter de Klein (62) kan zich de naoorlogse veiling nog goed herinneren. "Mijn vader was metselaar en had 8 kinderen. Die mondjes moesten worden gevoed en daarom hadden we een groentetuin en een boomgaard. Na het werk en in het weekend was mijn vader in de tuin of boomgaard te vinden."


"Samen met mijn broers en vader gingen we naar de veiling aan de Lobbendijk. Daar brachten we met de handkar het kleinfruit naar toe. We hadden veel pruimen. We brachten dan bijvoorbeeld 100 bakjes." Zijn vader zorgde ervoor dat het fruit goed werd uitgestald. Vervolgens kwam er een keurmeester langs die het fruit in een klasse indeelde. "Als je de beste kwaliteit had kreeg het de exportklasse. Daar was je dan trots op. Later op de dag werd het fruit verhandeld en kon je zien hoeveel je had verkocht."

De veiling draaide elke werkdag en in de zomer ook op zaterdag. Wanneer er veel aanvoer van fruit was, draaide deze twee keer op een dag. "De groente ging naar Utrecht. Soms werd er wel eens groente op de Houtense veiling aangeboden, maar dan kreeg men een lagere prijs", vertelt De Klein. "Er werd weinig doorgedraaid. Niets werd weggegooid. Wanneer er bijvoorbeeld appels te veel waren, werd er appelsap van gemaakt."

De veiling was er niet alleen voor de grote fruitboeren. Iedereen kon voor een symbolisch bedrag lid worden van de Coöperatieve veilingvereniging Houten. "De mensen in Houten hadden altijd wel ergens een stuk land met een boomgaard. Houten was echt groen in die tijd." Leden van de vereniging konden ook een vriesruimte huren. "Daar kon je spullen invriezen. Dat was echt ideaal." De Klein herinnert zich ook de Koninginnedagen. "Na de aubade op het Plein gingen we op het veilingterrein spelletjes doen en werd er film gedraaid."

VERHUIZING LOERIKSEWEG In december 1967 barstte de veiling aan de Lobbendijk uit haar voegen en werd deze verplaatst naar de Loerikseweg. Het complex kwam terecht op de locatie waar tegenwoordig tuincentrum De Schouw zit. "De veiling kon niet meer groeien. Het was oud, hokkerig en onoverzichtelijk. De nieuwe veiling was moderner en voor ons maar 100 meter lopen", vertelt De Klein.

In de nieuwe veiling werden ook allerlei dorpsactiviteiten georganiseerd. "De veilingzaal was geschikt als theater, omdat iedereen schuin in theateropstelling zat. De grote hal werd gebruikt voor optredens. Ik herinner me ook een demonstratie met monstertrucks op de parkeerplaats voor de deur", vertelt De Klein. Daarnaast traden artiesten op zoals Rob de Nijs, Earth & Fire en Shocking Blue. Verder oefenden er de harmonie en de EHBO, werd Sinterklaas er onthaald en gaf Chriet Titulaer lezingen over maanlandingen. Tijdens een verbouwing van de katholieke kerk werden er kerkdiensten gehouden.

SLUITING Door de groei van Houten daalde het aantal boomgaarden, waardoor steeds minder families naar de veiling kwamen. Uiteindelijk fuseerde de veiling met die in Utrecht. "Er moest toen ook worden betaald wanneer je iets aanbood. Met kleine hoeveelheden fruit was dit niet meer interessant", zegt De Klein. De particulieren bleven weg en veertig jaar geleden op 25 juli 1978 werd de laatste veilingdag gehouden.

Op 30 augustus 1978 volgde een grote brand in het veilinggebouw, waar op dat moment een gereedschapsfabriek in was gevestigd. De schade werd geraamd op 2 miljoen gulden. "Tijdens de brand was ik op vakantie, maar ik weet wel dat er asbest vrij kwam en dat deze op onze groente zat. We hebben dat afgewassen en de groente opgegeten."

Peter de Klein wijst de locatie van de Veiling Houten aan op de huidige plek van De Schouw.
advertentie
advertentie