Wouter van den Berg:
Wouter van den Berg: "Hoe bewaken we de leefbaarheid van het buitengebied" Bron: SGP

SGP voor Houten

lokaal Gemeenteraadsverkiezingen 2018

HOUTEN Lijsttrekker voor de SGP bij de komende verkiezingen is Wouter van den Berg. Voor wat betreft zijn motivatie zegt hij: "Dat politieke bedrijf, dat vind ik wel heel leuk en dat geeft ook veel energie. Vroeger ging ik naar een vergadering van de Tweede Kamer, terwijl andere kinderen gingen voetballen." En vervolgens: "Ik vind het ook belangrijk dat in de gemeenteraad mensen met een christelijke overtuiging zichtbaar en hoorbaar zijn."
Volgens het programma van de SGP is Houten "een veilig dorp om te wonen, een gemeenschap waar we omzien naar elkaar, een duurzame gemeente, en uniek vanwege zijn open en groene karakter." Als het gaat om resultaat dan ligt er volgens Wouter van den Berg over vier jaar een vrij liggend fietspad van de kern van 't Goy naar de Goyerbrug. "Dat is een wens van inwoners, daar wordt al heel lang op gewacht, en het wordt de hoogste tijd dat die voorziening wordt gerealiseerd".

WONEN Nu Houten vol begint te raken geeft SGP-Houten prioriteit aan bouwen voor Houtenaren en (behoud van) kwaliteit van de ruimtelijke omgeving. De recente stedenbouwkundige verkenning kent, naast grote aantallen woningen, ook een optie van slechts een paar honderd woningen en "die wordt voor het gemak buiten beschouwing gelaten" zegt Wouter van den Berg. "Onze visie op het hele woonvraagstuk is beperkt bouwen buiten de rondweg, geen grootschalige projecten, en we moeten naar de regio uitstralen dat we bouwen voor de woningzoekers van Houten." "We kunnen een paar 'wolkenkrabbers' neerzetten en dan van mening zijn dat het probleem van de huisvesting is opgelost." gaat hij verder, "Maar als mensen hier zijn komen wonen omdat ze hier een open, groen en ruim Houten aantreffen, jaag je ze op die manier weg, die keuze maken we niet".

DUURZAAM "Ons uitgangspunt is dat Houten in een realistisch tempo energie- en klimaatneutraal wordt met behoud van ruimtelijke kwaliteit" zegt het SGP-programma.
Van den Berg vult daarop aan dat "we de komende vier jaar ook veel meer zonnepanelen zien in Houten, om te beginnen met al die gemeentelijke gebouwen". Hij vervolgt kritisch: "Het is toch moeilijk uit te leggen dat we daar dure agrarische grond in het buitengebied voor moeten gebruiken terwijl onze eigen gebouwen en daken achterblijven, dan is er nog een wereld te winnen". Ten aanzien van de rol van de gemeente zegt Van den Berg: "Ik ben er van overtuigd dat de gemeente daar veel meer aan kan doen. De gemeente mag zeker ondernemender zijn en met meer lef opereren op een aantal belangrijke thema's. Er heerst hier een soort (wind)tunnelvisie, bijna letterlijk, omdat er gefocust wordt op één oplossing." Met gelijk daar achter aan de vraag: "Durf je dan als gemeente niet voor een breder palet te kiezen, bijvoorbeeld door te participeren in een windpark op zee?" Volgens de SGP-lijsttrekker kost het wat meer maar is het rendement vele malen groter.

LEEFBAAR "Verhogen van de kwaliteit van het groenonderhoud, waarmee ook de verkeersveiligheid en sociale veiligheid in de publieke ruimte wordt bevorderd" staat in het verkiezingsprogramma als één van de speerpunten. "Dat hebben we vier jaar lang voor geknokt." reageert Wouter van den Berg. Gevraagd naar een bijzonder speurpunt noemt hij het buitengebied. "Hoe dat er over 20 jaar uitziet, hoe leefbaar het daar dan is, hoe we de ondernemingsruimte hebben gegeven aan de agrariër, dat we daar beperkte woningbouw toestaan, en vooral dat fort Honswijk 'fatsoenlijk ontwikkeld is" zijn volgens Wouter van den Berg punten van zorg .

SGP Onze ambitie is te groeien, maar de kiezer zal zich moeten uitspreken. "Je moet in de politiek zitten om zoveel mogelijk van je programma te realiseren. Het wordt tijd voor iets nieuws en in denk dat we daar aan toe zijn" besluit Wouter van den Berg.

advertentie