Gerard Zandbergen:
Gerard Zandbergen: "Samen naar een bruisend Houten" Martin Monkel

ITH: Inwoner centraal

lokaal Gemeenteraadsverkiezingen 2018

HOUTEN "In het programma en de doelstelling van de Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) staat de inwoner centraal" zegt Gerard Zandbergen, die opnieuw lijsttrekker is van zijn partij bij de komende verkiezingen. "Mijn persoonlijke motivatie voor de lokale politiek ligt er vooral in dat ik mij met ITH wil inzetten voor het belang van onze eigen gemeente Houten en haar inwoners".

Martin Monkel

In zijn toelichting geeft hij verder aan dat ITH wil dat participatie- en inspraaktrajecten goed verlopen. In een aantal gevallen is het in de afgelopen periode niet goed gegaan, vindt Gerard Zandbergen. "ITH wil daarom een wethouder Inwonersparticipatie. Die zal erop toezien dat burgerparticipatie en inspraak van inwoners in de praktijk ook daadwerkelijk steeds goed zal worden toegepast" aldus de lijsttrekker ITH, waarna hij eraan toevoegt: "ITH is niet gebonden en kan daardoor oprecht en alleen voor de belangen van de gemeente Houten opkomen en hun inwoners. Dat maakt ITH in Houten uniek!"

WONEN Volgens het verkiezingsprogramma wil ITH de wachtlijsten voor betaalbare woningen terugdringen. "ITH heeft met belangstelling kennisgenomen van de recente stedenbouwkundige verkenning" zegt Zandbergen. "Houten heeft twee groeitaken achter de rug en heeft dus twee keer voor de regio gebouwd." vervolgt hij. "Het is nu zaak om te bouwen voor de eigen woningbehoefte. Hierbij dient aan de huidige bewoners die in Houten zijn ingeschreven voorrang te worden verleend voor toekenning van een woning". Verder geeft Gerard Zandbergen aan dat "voor de komende jaren er voldoende ruimte is om te bouwen binnen de Rondweg. Als die ruimte niet voldoende blijkt in de toekomst, dan sluit ITH bouw buiten de Rondweg niet uit." Met nadruk stelt Zandbergen dat zijn partij tegen hoogbouw is, want "dat past niet binnen de gemeente Houten". Ten aanzien van de geschetste behoefte uit de verkenning is hij van mening "dat er een ruimer aanbod moet komen van passende woonruimte. Een dergelijk uitgangspunt bevordert de doorstroming, waardoor gezinswoningen beschikbaar komen". ITH streeft naar een meer gedifferentieerd aanbod aan woonvormen.

DUURZAAM Het verkiezingsprogramma geeft aan dat ITH staat voor een duurzaam Houten. "Wij zetten in op grootschalige zonne-energie en wij willen geen tweede windmolenpark in Houten." zegt Gerard Zandbergen, met gelijk daarachteraan: "Wij willen als ITH een onderzoek naar de mogelijkheden van verplaatsing van het huidige windmolenpark. Deze windmolens hadden daar nooit mogen komen" doelend op het: 'Evaluatierapport Windmolenpark Houten' van de Universiteit Utrecht. "In plaats van windmolens in Houten wil ITH participeren in windmolenparken op zee. Daar is veel meer wind en dat wekt daardoor alleen al veel meer stroom op" aldus Zandbergen.

LEEFBAAR ITH geeft in haar programma aan dat zij een gezond Houten wil met een goed leef- en woonklimaat. Dat betekent ook een betere luchtkwaliteit in Houten: "Daarom willen wij oude vervuilende dieselbusjes zonder roetfilter weren uit de bebouwde kom van Houten via het instellen van een milieuzone".

ITH Op de vraag hoe de wereld er na 21 maart uitziet, antwoordt Gerard Zandbergen dat "ITH college verantwoordelijkheid wil dragen en dat zijn partij hoopt dat deelname aan een nieuwe coalitie haar gegund wordt door de andere partijen". Als zichtbaar resultaat wil ITH onder meer "dat meer geld is gegaan naar cultuur en naar de bibliotheek, dat Houten gezelliger is geworden en meer is gaan bruisen, dat de winkelgebieden minder leegloop kennen, en ook dat het saaie plein van Het Rond meer tot leven is gekomen!"

advertentie