Nieuwe nederzetting op het Eiland van Schalkwijk

Column Deel je nieuws

 

Met enige trots staat op de website van de Gemeente Houten vermeld, dat er een agrarisch bedrijf op de Lekdijk 28 is aangekocht. De uitgekochte veehouder zet zijn bedrijf voort elders op het Eiland van Schalkwijk. De aangekochte grond is deels nodig om de versteviging van de Lekdijk  te realiseren. Dat lijkt allemaal  heel plausibel. Uiteraard moeten de plannen worden gefinancierd. Het is daarom de bedoeling dat op het perceel aan de Lekdijk 28 nieuwe bebouwing wordt gerealiseerd. En het gaat daarbij niet om een paar vrijstaande huizen. Bij bebouwing wordt nu gedacht aan ca. 11 wooneenheden. En let op bij uitwerking van dit soort plannen blijkt in de praktijk vaak, dat het er een paar meer moeten zijn om de financiering alsnog rond te krijgen. Bovendien is in “Houten Centrum” binnen de politiek afgesproken, dat er in totaal 250 woningen gebouwd mogen worden op het eiland van Schalkwijk buiten de rode contour. De huidige 11 lijkt dus gewoon de entré naar een grotere uitbreiding. 

Let wel dat gaat in de praktijk met ontsluiting dus gewoon om een nieuwe nederzetting.  Midden in het terecht door de Gemeente Houten zo gewaardeerde Linielandschap. In het directe schootsveld van het Werk aan de Groene weg. Op afstand van alle dorpse voorzieningen. De website van Houten vermeldt  ook, dat de omwonenden uitgenodigd worden om mee te denken aan de vormgeving van de bebouwing. 

Bewoners van het Eiland van Schalkwijk. Let op uw zaak. Het gaat niet om de mening van een paar omwonenden, die mogen meedenken over de kleur van de dakpannen. Het gaat hier om een vorm van ruimtelijke ordening die zuiver gebaseerd is op de eigendomspositie van de Gemeente Houten. Datgene wat een projectontwikkelaar op het Eiland van Schalkwijk terecht niet wordt toegestaan, daar lijkt de Gemeente Houten nu schaamteloos zelf gebruik van te maken. 

Op zich begrijp ik, dat er plannen gefinancierd moeten worden. Echter aansluitend aan de dorpskern of de lintbebouwing van Schalkwijk is ruimte genoeg om daar een ontwikkeling met huizen te realiseren. Die grond is al in eigendom van ontwikkelaars, die niets liever doen dan huizen bouwen. Bebouwing aan de lekdijk 28 zal zeker een langdurige bezwarenprocedure opleveren. Al was het maar door instanties die behoud van erfgoed in het vaandel hebben. En de bezwaarpunten zijn eenvoudig over te schrijven uit andere beleidsstukken van de Gemeente waarbij ze tot nu toe de ruimtelijke kwaliteiten van die lokatie hebben gewaardeerd.

Jurrie de Vos. Tull en t Waal

advertentie