Dierenwelzijn

Lokaal/Column

Raadspraat

Dierenwelzijn

Dieren zijn als levende wezens een deel van onze samenleving. Wij dienen respectvol met ze om te gaan. Of zoals Mahatma Gandhi, symbool van de Indiase onafhankelijkheidsstrijd, zei: "men kan het niveau van beschaving van een land meten aan de manier waarop dat land met zijn dieren omgaat". Deze bijzondere en mooie uitspraak van deze wijze man, icoon van geweldloosheid, maar zelf op 30 januari 1948 in New Delhi wreed vermoord, brengt ons tot de niet alledaagse vraag hoe de gemeente Houten met dieren omgaat?

Houten kent sinds januari 2008 een dierenwelzijnsbeleid, tot stand gekomen op initiatief van Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH). Dit dierenwelzijnsbeleid vindt zijn uitwerking in de Beleidsnotitie Zorg voor dieren! Hierin worden de zaken geregeld omtrent het welzijn van dieren, zoals opvang van zieke dieren en vervoer door de dierenambulance. Ook mogen dieren niet gestoord worden tijdens het broedseizoen door onderhoudsactiviteiten, zoals het snoeien en kappen van bomen of maaiwerkzaamheden. Deze Beleidsnotitie is in de raad van december 2016 geactualiseerd en verder verbeterd.

Samen met GroenLinks heeft ITH ook aandacht gevraagd voor de brandveiligheid van dieren in stallen. Dieren wacht bij stalbranden een afschuwelijke dood. Ze kunnen geen kant op. Daarom hecht ITH aan de noodzakelijke maatregelen die de veiligheid van de dieren zo veel mogelijk waarborgen.

ITH is voorstander van steun aan de Vogelopvang en zij waardeert de inzet van Zwanenbeheer Houten. Inwonersinitiatieven, zoals in het Imkerspark, waar inwoners een dagelijks hondenspeeluur hebben georganiseerd, juicht zij toe.

ITH wil het dierenwelzijnsbeleid in Houten blijven evalueren en zal waar nodig dit beleid willen aanscherpen en verbeteren!

Gerard Zandbergen
Fractievoorzitter ITH

advertentie