Houten en de regio

Lokaal/Column

Eind oktober werden we als raad door onze wethouders bijgepraat over diverse ontwikkelingen in onze U-10-regio (gemeenten Utrecht, Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Nieuwegein, Ijsselstein, Woerden, Zeist, De Bilt, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrecht, Vianen), zoals de woningbouw, energietransitie, de ruimtelijk economische koers en de recreatie. De regio Utrecht is populair. Economisch sterk, gunstig gelegen, mooi en divers.

Bedrijven willen er graag ondernemen; het is dringen op de woningmarkt. Dit met allerlei gevolgen van dien voor mobiliteit, duurzaamheid, natuur en recreatiemogelijkheden. Al die thema´s hangen met elkaar samen. Het is daarom niet alleen belangrijk om te mee te beslissen wat er in Houten zelf gebeurt, maar ook om actief bij de ontwikkelingen in de regio betrokken te zijn. En niet alleen maar volgen, óók en vooral meepraten en het goede doen voor Houten.

Onze wethouders nemen deel aan allerlei regionale overlegtafels, waar plannen worden bedacht met ook de nodige consequenties voor Houten. Het college en de raad vinden onze betrokkenheid en inbreng van groot belang. Het is daarom zaak dat er tussen de raadsleden en onze bestuurders een goede wisselwerking is. Dat de raad kan meegeven wat zij belangrijk vindt voor Houten. En dat de raad een goede terugkoppeling krijgt van de bestuurders.

Dat heeft de bijeenkomst eind oktober wel duidelijk gemaakt. Onze wethouders moeten slim onderhandelen en dat betekent geven en nemen. Voorbeeld: als er in Houten woningen gebouwd worden, komt dat (ook) ten goede aan de regio, maar dan moet Houten daar wel wat voor terug krijgen, zoals bijvoorbeeld geld voor extra fietspaden. Daarnaast is het uitgangspunt, dat er gebouwd wordt volgens het Houtense DNA, dus met blijvend voldoende groen en ruimte. Want wij moeten geen buitenwijk van Utrecht worden!

Het CDA is landelijk de grootste lokale partij! Wij zijn dus bij uitstek in de positie om ons CDA- netwerk bij andere gemeenten in de regio en de provincie en soms zelfs ook landelijk te benutten om wat wij mét u als inwoners het beste voor Houten vinden, ook dáár te bepleiten en ons voor in te zetten. Dat doen we, deden we en zullen wij met nog meer gevoel voor urgentie de komende tijd doen.

Marian Aanen,

Raadslid CDA

marianaanen@cdahouten.nl

advertentie