Derks heeft zijn zienswijze op de Ruimtelijke Koers inmiddels verzonden aan de gemeente. Duidelijk is dat hij niet enthousiast is over de nieuwe koers die men wil gaan varen. Hij zet vraagtekens bij de voorgestelde rijke mix aan eengezinswoningen en appartementen die recht doet aan de gevarieerde bevolkingssamenstelling en het aantal woningen per hectare. Hij ergert zich bovenal aan de stelling dat de nieuwe stedelijkheid zou aansluiten op het zo gewaardeerde Houtens DNA. “Dit kan ik als insider ten stelligste ontkennen. Laat mensen die daar het fijne niet van weten, ophouden met het misbruiken van die term.”

Groen is daarbij het leidend motief, daar moet je doorheen bewegen.

DNA ,,Kenmerkend voor Houten is een manier van denken die anders is dan die in de stedenbouw in de jaren 60 en 70 gangbaar was. Niet eerst de auto plannen, maar juist de kwetsbare onderdelen vorm geven. Groen is daarbij het leidend motief, daar moet je doorheen bewegen. Van daaruit ga je voetpaden en fietspaden aanleggen. Via een groene hoofdroute kun je snel en veilig naar school of winkel. Wie met de auto wil moet omrijden.” Volgens Derks maakt de rondweg inclusief geluidswal een wezenlijk onderdeel uit van dit DNA. ,,Je kunt in de toekomst best zaken toevoegen of anders doen, maar ik zie niet in waarom je daarvoor bestaande structuren moet afbreken.”

HOGE KOSTEN Van de voorgestelde 3600 gestapelde appartementen zijn er 2550 gepland voor sociale huur en de onderkant van de koopmarkt. Derks denkt dat de gestapelde koopappartementen de kosten van de ontwikkeling op bestaand bebouwd terrein niet kunnen goedmaken. ,,Ik mis de financiële onderbouwing. Bovendien moet het bestemmingsplan aangepast worden met procedures tot gevolg. Dat gaat nimmer lukken binnen de twintig jaar die daarvoor is gepland.”

OOSTKANT De kansen om Houten te verankeren liggen volgens Derks aan de oostkant. ,,Ook Bunnik en Odijk hebben te maken met de vraag naar nieuwbouw. Ik ben een voorstander om deze vraag regionaal te bekijken. Je zou het gebied aan de oostkant van Houten als regionaal park kunnen omvatten met bebouwing vanuit twee kanten die hierop is georiënteerd. Er zijn voldoende mogelijkheden om ook hier gestapelde appartementen te bouwen en die te verweven met het landschap. Hier is genoeg ruimte voor groen, recreatie, scholen, winkels, parkeren, etc. In de Ruimtelijke Koers is sprake van gigantische dichtheden, maar is er geen rekening gehouden met het ontwikkelingen van noodzakelijke voorzieningen. Derhalve moeten steeds meer mensen van dezelfde voorzieningen gebruik gaan maken. Je kunt dan niet meer spreken van plezierig wonen voor iedereen.”

Ze hebben iets opgeschreven dat over een half jaar weer anders kan zijn.

ADAPTIEVE STAD In de Ruimtelijke Koers staat geschreven dat Houten een adaptieve stad is met een dynamisch toekomstperspectief. Ontwikkelingen vinden gefaseerd plaats en de gemeente moet aanhaken bij bestaande initiatieven, anticiperen op onverwachte gebeurtenissen en samenwerken met grond- en gebouweigenaren. Volgens Derks komt hier de aap uit de mouw: ,,Hieruit blijkt dat ze helemaal geen plan hebben. Ze hebben iets opgeschreven dat over een half jaar weer anders kan zijn. Aan de ontwikkelingen van het moment zullen ze zich aanpassen. Komen er straks andere tekenen uit de gemeenschap of vanuit het Rijk dan gaan ze daarop reageren en zien ze wel weer. Er zit geen echt idee achter de Ruimtelijke Koers.”

VERANDERING Kan het niet zo zijn dat het Houtens DNA in de loop van de tijd is veranderd en dat het niet mogelijk is om het geesteskind van Derks tot in lengte van jaren te bewaren? Derks: ,,Natuurlijk veranderen er in de loop van de jaren dingen. Elementair voor Houten zijn de groenzones. Als je niet de thematiek van het omkeren van groen en bebouwing gebruikt, dan ga je het Houtens DNA niet snappen. Je kunt best zaken aanpassen als je eerst maar snapt hoe het in elkaar zat. En dat ontbreekt volledig. Als je bijvoorbeeld de groenstructuur zo tekent als ze in de Ruimtelijke Koers hebben gedaan, dan ben je totaal niet op de hoogte van hoe het in elkaar zat. Ik zeg daarmee niet dat het in deze tijd niet verbeterd en aangepast kan worden, maar je moet wel de hoofdzaken kennen. Eerst moet de structuur goed zijn, pas dan is dan het mogelijk zaken te veranderen.”

door Annette Stolk – de Vries

Lees meer over de Ruimtelijke Koers in de stedelijke allures van Houten