Hand voelt boom
Hand voelt boom Canva

Kinderactiviteit: zintuigencircuit in het bos

woensdag 5 april 2023 14:45 t/m 16:45

Op woensdag 5 april tussen 14.45 en 16.45 uur kunnen kinderen uit groep 3 tot en met groep 6 al hun zintuigen inzetten in het bos. Ze gaan voelen, ruiken, kijken, horen en misschien zelfs wel proeven. Dit alles gebeurt onder leiding van de Natuur Ontdek Plek. Let op: het verzamelpunt is nieuw namelijk de nieuwe WERKSCHUUR in Nieuw Wulven. Bij de nieuwe parkeerplaats die nog niet geopend is. Aanmelden is nodig via een mail aan natuurontdekplek@hotmail.com o.v.v. naam, leeftijd en tel.nr van ouder/verzorger. De kosten zijn € 2,00. Let op: er worden foto’s gemaakt die gebruikt kunnen worden in publicaties.                                                                                                                                                                                                                                                

Locatie